Lata 1370 r. do 1384 r.

Król Kazimierz Wielki III. nie mial dzieci, więc juz w 1351 r. ustanowił na swojego następce Ludwika Wegierskiego. Ludwik byl synem króla węgierskiego Karola Roberta, z rodu Andegawenów (Anjou), jego matką byla Elżbieta, siostra Kazimierza Wielkiego. Juz w 1355 r. wydał tzw. przywilej budziński, na mocy którego możnowładztwo małopolskie potwierdziło prawa Ludwika do korony polskiej, a w zamian potwierdził on wszystkie dotychczasowe przywileje. Koronowany w Krakowie 17. listopada 1370 r. po śmierci Kazimierza Wielkiego.

 

Herb

herb herby Polska Andegaweni Ludwik Wegierski     1370 r. do 1384 r.
Herb za panowania Ludwika Węgierskiego. Jest podzielony na czworo i pokazuje heraldyczne części korony węgierskiej, sugerujące pochodzenie lub zdobycie drogą: bądz dziedziczenia bądz wojny. W pierwszym polu są bialo-czerwone pasy pierwszego krola węgierskiego Aparda oraz Węgier Dolnych i lilie domu Andegawenów. W drugiej Ćwiartce polski orzel, w trzeciej krzyż lotaryński na błękitnym trójwzgórzu - herb Węgier Górnych. W polu czwartym sa trzy ukoronowane lwie glowy, nawiązujące do Dalmacji.

w górę

Źródła: (1)Wikipedia, (2)Wikipedia, (3)Wikipedia, (4)Wikipedia, (5)FOTW

 

 

index - kliknij tu