Lata od 1386 r. do 1569 r.

W 1386 r. Jadwiga, corka Ludwika Wegierskiego, poślubiła ksiecia litewskiego Jagiełłę. Dało to początek zarówno uni personalnej między Polska i Litwą jak i dynastii Jagiellonow. Ostatnim królem Jagiellonow był Zygmunt August (1548-1572). Pod jego panowaniem, w 1569 r. w Lublinie, unia polsko-litewska zostala zmieniona w Rzeczpospolitą Obojga Narodow. Władzę sprawował wspolnie wybrany król oraz sejm, złozony z przedstawicieli obydwu panstw.

 

Herby

herb herby jagielloni jagiellonow Rzeczpospolita Polska          1386 r. –1569 r. herb herby jagielloni jagiellonow     Herb Jagiellonów
Jako że oba panstwa posiadały od lat własna heraldyke, za Jagiellonow wspólny herb został podzielony na cztery i zawierał zarówno elementy heraldyki polskiej (orzeł) jaki litewskiej (pogoń). Z tego powodu trzeba częściowo odzielnie traktować zarowno flagi jak i herby z tego okresu.

 

Flagi

Na obszarach Korony Polski, pozostal zwyczaj używania flagi z orłem Piastow. Jego kształt ulegał podczas stuleci pewnym zmianow, jednak zasada białego orła na czerwonym tle była ta sama. Jednak w XVI w. spotykało sie chorągwie w z tłem biało-czerwonym, a na nim biały orzeł w czerwonym polu. Województwo Wielkoposkie używa tej flagi do dziś.

flaga flagi jagielloni jagiellonow Rzeczpospolita Polska

wersja 1

kup flage

flaga flagi jagielloni jagiellonow Rzeczpospolita Polska

wersja 2

kup flage

flaga flagi jagielloni jagiellonow Rzeczpospolita Polska

wersja 3

kup flage

w górę

Źródła: (1)Wikipedia, (2)Wikipedia, (3)Wikipedia, (4)Wikipedia, (5)FOTW

 

 

index - kliknij tu