Flagi i herby Polski dzisiaj

 

Zawartość

Kolory narodowwe

Herb państwowy

Flaga narodowa i flaga państwa polskiego

Flaga państwowa z godłem i bandera cywilna

Flaga i bandera wojskowa

Proporzec marynarki wojennej

Flaga wojsk lądowych

Flaga marynarki wojennej

Flaga sił powietrznych

Flaga lotnisk wojskowych

Flaga lotnisk marynarki wojennej

Flaga straży granicznej

Bandera jednostek pomocniczych

Proporzec prezydenta

Flaga ministra obrony narodowej

Flaga dowódcy marynarki wojennejKolory narodowwe

Polskimi kolorami narodowymi byly od zawsze biały i czerwony a wywodzą się z godła Polski, ktore odnotowane już bylo w roku 1000 r. n.e.: biały orzeł na czerwonym tle. W XVII i XVIII wieku używano także koloru niebieskiego, przede wszystkim na mundurach i kokardach wojska.

Kolory biały i czerwony jako barwy narodowe, jak i godlo z białym orłem na czerwonym tle zostaly po raz pierwszy oficjalnie zatwiedzone 3. maja 1792 r. Jaki to mialo wplyw na wygląd flagi, nie jest znane. Faktem jest, że używane wcześniej flagi mialy kolor czerwony u góry, zaś biały u dołu. Polscy patrioci, walczący przeciw rozbiorcom w 1794 r. używali czerwonej flagi z białym orłem. Ta flaga powiewała też nad pułkiem walczącym w armii Napoleona.

Po ostatnim rozbiorze w roku 1795 r. państwo polskie przestało istnieć.

Utworzone przez Napoleona w 1807 r. Księstwo Warszawskie podlegało do 1815 r. koronie Saksonskiej. Narodowa flaga miala dwa poziome pasy w kolorach bialym i karmazynowym. Księstwo Warszawskie zostało po upadku Napoleona podzielone podczas Kongersu Wiedeńskiego (29.03.1815) między Prusy, Rosję i wolne miasto Kraków.

Część pruska stała się Wielkim Księstwem Poznańskim i miała w swoim godle polskiego orła mającego napierśnik z orłem pruskim. Flaga byla czerwono-biała. Wielkie Księstwo Poznańskie zostało po powstaniach wielkopolskich zmienione w 1886 r. w Prowincję Pruską, jednak flaga pozostała aż do 1886 r. ta sama. Potem wprowadzono flagę w barwach biało-czarno-białych.

Część rosyjska używała w latach 1784-1787 oficjalnie rosyjską flagę wojenną (niebieski krzyż świętego Andrzeja), z czerwoną polską flagą z białym orłem w górnym rogu. Po upadku Księstwa Warszawskiego w 1815 roku, w części rosyjskiej utworzono tzw. Królestwo Polskie Kongresowe. Nazwa "kongresowe" wywodzi się z faktu, ze zostało ono ustalone podczas Kongesu Wiedeńskiego. Królem byl car, a Królestwo, zwlaszcza po kolejnych powstaniach, utraciło resztki autonomi i bylo niczym innym jak prowincją Rosji. Flagę ze krzyżem świętego Andrzeja używano jeszcze do roku 1830-ego, później aż do roku 1916-ego powiewała już wyłącznie flaga rosyjska.

Wolne Miasto Kraków (Republika Krakowska) miało powierzchnię mniej więcej 400 km². Używało aż do aneksji austryjackiej w 1846 r. flagi w kolorach miasta Krakowa, biało-niebieskiej.

W 07.02.1831 r., po upadku Wielkiego Księstwa Poznańskiego, kongresowy sejm Polski ustanowił flagę biało-czerwoną, co jednak pozostało bez konsekwencji.

Podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) Królestwo Kongresowe zostało podbite przez wojska austryjacko-węgierskie. 05.08.1915 została oficjalnie zniesiona rosyjska władza, a 05.11.1916 r. a 05.11.1916 r. proklamowano niezależne Królestwo Regencyjne z biało-czerwoną flagą. Dopiero w 1917 r. Kraje Ententy (Wlk. Brytania, Francja, Wlochy i USA) uznały oficjalnie panstwo polskie. 07.11.1918 r. proklamowano w Lublinie Republikę Polską, a przyjęta w 1916 r. flaga jest w użyciu aż do dnia dzisiejszego.

Od czasu do czasu kolory heraldyczne Polski byly dokładniej definiowane. Np. w Księstwie Warszawkim jak i później, podczas powstania listopadowego (1831 r.) używano jako czerwieni koloru amarantowego.Kolor czerwony nie został dokładnie tez zdefiniowany ani w 1916 r. po odrodzeniu Polski, ani w pazdzierniku 1918 r. po proklamowaniu państwa polskiego przez Józefa Piłsudskiego. W 1921 roku wyszła drukiem broszura "Godło i flaga Rzeczypospolitej Polskiej" ministerstwia spraw wojskowych, w ktorej odcień czerwony został jednoznacznie okreslony jako purpurowy.

W 1928 r. prezydent państwa zmienił kolor czerwony na cynober. Ta zasada obowiązywała do roku 1980. W ramach międzynarodowej standartyzacji, rząd polski ustanowił 31. stycznia 1980 r. znowu kolor purpurowy, odpowiadąjacy normom Międzynarodowej Komisji Oświetlenia (CIE). Kolor ten obowiązuje do dziś.

herb herba panstwowy Polska Polski purpurowy cynober czerwony CIE

W praktyce stosuje się ciemną czerwień, zawierąjacą w ramach systemu RGB sto procent czerwieni, a co z tego wynika, w systemie CMYK stanowi mieszankę stuprocentowych kolorów żółtego i magenty.

Kolor biały nie jest zdefiniowany, gdyż rozumie się sam przez się. Mimo to istnieją w praktyce odcienie szarości, mające symbolizować srebro lub umozliwić uwydatnienie białych figur na białym tle.

Źródła: (1)Wikipedia, (2)Wikipedia, (3)Wikipedia, www.flag-encyclopedia.com

hoch/upHerb panstwowy

herb herby panstwowy Polska Polski

Początki heraldyki polskiej z białym orłem na czerwonym tle są nieznane. Najprawdopodobniej dobór kolorów opierał sie na wzorze frankońskim, zaś orzeł zaczerpnięty był z symboliki państwa rzymskiego. Niektóre zródła sugerują wpływy wynikłe ze spotkania cesarza Ottona III. z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie w 1000 r. Orzeł pojawił się wtedy po raz pierwszy. Udokumentowany jako godło został w 1295 r. na certyfikacie krolewskim Przemysława II. Inne zródła podają też lata 1228 i 1241. Dynastia Piastów panowała do XIV w. ale orzeł Piastów pozostał jako symbol panstwa, jednak jego wygląd podlegał zmianom podłóg mody danego okresu.

W czasie Rzeczpospolitej Obojga Narodów herb państwa został podzielony na cztery pola i skombinowany z heraldyką Litwy i posiadał w trzecim i czwartym polu "pogoń". Po środku umieszczony był herb akualnie panującej dynastii (np. Wazów, Wettynów).

Istniejące w latach 1807-1815 Księstwo Warszawskie posiadało herb podzielony: po lewej stronie herb Saksonii, czyli dynastii Wettynów, ustanowionej przez Napoleona, po prawej herb Polski, biały orzeł z berłem i jabłkiem, korona na szczycie symbolizowała księstwo.

W zaborze pruskim istniało od 1815 r. do 1830 r. Wielkie Księstwa Poznańskie (od 1830 r. prowincja poznańskia) Jego herb przedstawiał w polu białym pruskiego czarnego orła , na którego piersiach w polu czerwonym znajdował się ukoronowany biały orzeł. Herb ten symbolizował, że Księstwo było integralną częścią Królestwa Prus, a zarazem posiadało autonomię. Był w użyciu aż do 1920 r. kiedy to obszar ten wrócił do Polski.

Rzeczpospolita Krakowska (1815-1846) używała herbu miasta Krakowa. Przedstawia on w polu błękitnym czerwone mury miejskie z otwartymi złotymi wrotami bramy, w której znajduje się biały koronowany polski orzeł.

Herb Królestwa Polskiego kongresowego , powstałego po rozwiązaniu Księstwa Warszawskiego, przedstawiał czarnego dwugłowego orła cesarskiego Romanowów dominującego nad tarczą (umieszczoną na piersiach), z orłem białym. Herb ten został utrzymany aż do 1831 r. Jednak w wyniku stopniowo ograniczanej, a następnie całkowicie zlikwidowanej autonomii herb przestał być przez Rosję tolerowany. Rozporządzeniem z 14 (26) lutego 1870 r., zamiast herbu Królestwa Polskiego, wprowadzono mały herb Cesarstwa Rosyjskiego.

Wraz z odrodzeniem się państwa polskiego w 1916 r. wprowadzono na powrót godło z białym orłem Piastów na czerwonym tle. Od 1927 r. istniejący wzór godła podlegał tylko niewielkim zmianom, np. miedzy 1956 r.-1990 r. orzeł nie miał korony. Ostatnia zmiana miała miejsce w 2000 r.

Źródła: (1)Wikipedia

hoch/up


Flaga narodowa i flaga państwa polskiego

flag flaga bandera Polska Polski narodowa panstwa polskiego

Flaga narodowa i państwa polskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Flaga w kolorach białym i czerwonym została po raz pierwszy użyta w Księstwie Warszawskim (1807-1815). Oficjalnie wprowadzono flagę w tych kolorach w 05.11.1916 r. wraz z utworzeniem Królestwa Regencyjnego. Od 1955 roku, flaga posiada dwie oficjalne nazwy. Jest to "flaga państwowa" i "flaga narodowa", co oznacza, że mogą jej używać osoby cywilne i departamenty rządowe, ale również i wojsko lądowe. Wyjątkami są tylko te osoby cywilne i urzędy państwowe, którym wolno było korzystać z "flagi narodowej z godłem". Co ciekawe, kolor biały flagi nie jest dokładnie określony. Może on być również przedstawiony jako jasnoszary. Czerwony był oficjalnie poddawany w ostatnich latach (od 1921 roku) pewnych zmian, czasami był to szkarłat, od 1980 roku ponownie cynober (odpowiadający mniej więcej Pantone 711 C), ale w praktyce stosowany jest Pantone 1795 C.

Źródła: Wikipedia, www.flag-encyclopedia.com

hoch/upFlaga państwowa z godłem i bandera cywilna

flag flaga bandera Polska Polski Flaga panstwowa z godlem i bandera cywilna

Flaga państwowa z godłem i bandera cywilna,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Projekt narodowej flagi z herbem, w której polski herb został umieszczony w środku białego pasa, istnieje od roku 1919. W tym czasie, model ten został wprowadzony jako flaga handlowa, ponieważ normalna polska flaga, która pokazuje tylko dwa pasy w kolorze białym i czerwonym, jest identyczna z flagą sygnału H, oznacząjacą "pilota na pokładzie". Dlatego też, ten konkretny projekt został stworzony dla statków handlowych. W ten sposób można było wykluczyć zamieszanie na pełnym morzu. Od 1938 roku jest to również flag polskich placówek za granicą, a od 1955 roku musi być używana za granicą przez pilotów, lotniska i samoloty cywilne. Straciła status flagi handlowej i stała się "flagą narodową z godłem". Musi być jednak nadal podnoszona na statkach handlowych jako bandera. Początkowo podnoszona na prawej burcie lub na maszcie, jest dzisiaj na dziobie, musi być okazywana w porcie i na redzie. Następujące urzędy państwowe muszą także używać tej flagi przed lub na ich budynkach: ambasady, konsulaty i przedstawicielstwa dyplomatyczne, lotniska cywilne, samoloty cywilne za granicą i kapitanaty portów.

 Źródła: (1)Wikipedia, (2)Wikipedia, (3)Wikipedia

hoch/upFlaga i bandera wojskowa

flag flaga bandera Polska Polski Flaga i bandera wojskowa

Flaga i bandera wojskowa,
oryginalna proporcja stron = 10:21

kup flage

Flaga wojskowa została wprowadzona w 1919 roku, przedstawia dwa pasy w kolorze białym i czerwonym, a w środku białego pasa jest godło. Flaga jest zakończona dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Właściwie jest to flaga marynarki, ponieważ może one być podnoszona tylko przez okręty wojenne.

 Źródła: (1)Wikipedia, (2)Wikipedia, (3)Wikipedia

hoch/upProporzec marynarki wojennej

flag flaga bandera Polska Polski proporzec marynarki wojennej

Proporzec marynarki wojennej,
oryginalna proporcja stron = 4:5

kup flage

Proporzec wprowadzony w tej formie w 1993 roku, to płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku płata jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym koloru białego. Pośrodku krzyża, w kręgu czerwonym, jest umieszczone zbrojne ramię.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga wojsk lądowych

flag flaga bandera Polska Polski flaga wojsk ladowych

Flaga wojsk lądowych,
oryginalna proporcja stron = 10:21

kup flage

Flaga wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej jest ich znakiem honorowym, podnoszonym w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga marynarki wojennej

flag flaga bandera Polska Polski flaga marynarki wojennej

Flaga marynarki wojennej,
oryginalna proporcja stron = 10:21

kup flage

Flaga marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej jest jej znakiem honorowym. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga sił powietrznych

flag flaga bandera Polska Polski flaga sil powietrznych

Flaga sił powietrznych,
oryginalna proporcja stron = 10:21

kup flage

Flaga sił powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej jest ich znakiem honorowym. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga lotnisk wojskowych

flag flaga bandera Polska Polski lotnisk wojskowych

Flaga lotnisk wojskowych,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Podnoszona przy stanowisku dowodzenia na stałych i polowych lotniskach (lądowiskach) wojskowych.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga lotnisk marynarki wojennej

flag flaga bandera Polska Polski lotnisk marynarki wojennej

Flaga lotnisk marynarki wojennej,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Flagę lotnisk (lądowisk) marynarki wojennej podnosi się przy stanowisku dowodzenia na stałych i polowych lotniskach (lądowiskach) marynarki wojennej.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga straży granicznej

flag flaga bandera Polska Polski strazy granicznej straz granica

Flaga straży granicznej,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Jest to flaga państwowa z godłem ale z zielonym obramowaniem. Podniesiona na jednostce pływającej straży granicznej jest znakiem przynależności tej jednostki do straży granicznej. Flagę podnoszą jednostki pływające w czasie wykonywania zadań.

Źródła: Wikipedia

hoch/upBandera jednostek pomocniczych

flag flaga bandera Polska Polski jednostek pomocniczych statki pomocnicze

Bandera jednostek pomocniczych,
oryginalna proporcja stron = 3:5

kup flage

Statki pomocnicze to statki cywilne w służbie marynarki wojennej. Ich zadaniem jest wsparcie logistyczne statków bojowych. Tak więc są to statki zaopatrzenia jak tankowce, holowniki i statki specjalistyczne. Mają załogi cywilne i nie są zarejestrowane na liście okrętów wojennych. W wielu krajach statki te mają specjalne flagi.

Źródła: Wikipedia

hoch/upProporzec prezydenta

flag flaga bandera Polska Polski proporzec prezydenta

Proporzec prezydenta,
oryginalna proporcja stron = 3:5

kup flage

Proporzec prezydenta RP został wprowadzony w 1927 roku i został uratowany i wywieziony w 1939 roku do Londynu, gdzie prezydent na uchodźstwie używał go do 1990 roku. W tym samym roku, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał proporzec prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga ministra obrony narodowej

flag flaga bandera Polska Polski flaga ministra obrony narodowej

Flaga ministra obrony narodowej,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Flaga Ministra Obrony Narodowej – jak i flagi Marszałka Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – można podnosić na maszt w miejscu ich urzędowania oraz eksponować w gabinecie i w innych pomieszczeniach służbowych. Flagi te podnosi się również na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których przebywają te osoby.

Źródła: Wikipedia

hoch/upFlaga dowódcy marynarki wojennej

flag flaga bandera Polska Polski dow�dcy marynarki wojennej

Flaga dowódcy marynarki wojennej,
oryginalna proporcja stron = 5:6

kup flage

Flagi Dowódcy Marynarki Wojennej – jak i admirała, admirała floty, wiceadmirała, kontradmirała, generałów oraz proporczyki Szefa Sztabu Marynarki Wojennej, dowódcy flotylli, dowódcy dywizjonu, dowódcy grupy podnosi się na okręcie wojennym lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których osoby honorowane tymi znakami przebywają oficjalnie.

Źródła: Wikipedia

hoch/up

 

 

index - kliknij tu