flagi i herby

Świat polskich flag

Informacje o polskich flagach i herbach oraz oferta



Proszę przeczytac!

1) Kopiowanie grafikow i tekstow tej witryny zezwolone jest wyłącznie dla celów prywatnych (wypracowania szkolne i studenckie, eseje, prywatne tabele i listy itp.) jednak nie do zastosowania w internecie. Zawsze należy zawsze podac źródło www.flagi-herby.com

2) Szersze zastosowania (artykuły prasowe, media druku, itp.) należy zapytać i zamówić u autorów Leksykonu Flag (kontakt poprzez przycisk "Kontakt" w menu głównym). Zezwolenie na dalsze zastosowania (wszystko, co nie było opisane w punkcie 1.), może zostać w dowolnym czasie i bez podania powodu odwołane.

3) Generalnie niedozwolone jest pobieranie lub kopiowanie i rozpowszechnianie w internecie grafików flag i tekstów z tej witryny. Wyjątkiem są linki do odpowiednich stron na www.flagi-herby.com. Jednakże operator i autor www.flagi-herby.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikłe z korzystania z treści www.flagi-herby.com. Powyższe linki muszą być zapytane i udostępnione przez autorów (Kontakt z nami za pomocą przycisku "Kontakt" w menu głównym). Zezwolenia na linki mogą być odwołane w każdym czasie i bez powiadomienia powodu.

4) Nie jest również dozwolone kopiowanie, naśladowanie i wbudowywanie w inne strony internetowe funkcji, terminow i struktury programu tej witryny.




index - kliknij tu