Zawartość

 

Województwa Polski

województwo województwa polska polskiego

Źródło: „Woiwodschaften“ von Original: Odder; Translation: Palisadenhonko - Image:Wojewodztwa.svg.
Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons. verifziert von Volker Preuss

 

Województwo Dolnośląskie

Dane:
Powierzchia w km²: 19.947
Liczba ludności (2008): 2.876.832
Gęstość zaludnienia na km²: 144
Stolica: Wroclaw
Tablica rejestracyjna (1. litera): D

herb herby województwo województwa dolnoslaskie dolnoslaskiegoherb

flag flaga województwo województwa dolnoslaskie dolnoslaskiego
flaga województwa dolnośląskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa dolnośląskiego wywodzi się bezpośrednio od historycznego herbu Śląska. Jest na nim w polu złotym orzeł czarny z przepaską w kształcie półksiężyca z zaćwieczonym krzyżem w srodku. Symbol ten jest herbem księcia śląskiego Henryka II Pobożnego. Księżyc z krzyżem odziedziczył on po ojcu Henryku I Brodatym. Sam zaś dodał orła symbolizującego potęgę Śląska i jego dominację nad innymi dzielnicami Polski. Z czasem herb stał się symbolem całego Śląska. Flaga województwa dolnośląskiego to typowa flaga herbowa i przedstawia złoty płat o proporcjach 5:8, na którym umieszczony jest centralnie czarny orzeł dolnośląski.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia, www.flag-encyclopedia.com

w góre

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Dane:
Powierzchia w km²: 17.972
Liczba ludności (2008): 2.066.418
Gęstość zaludnienia na km²: 115
Stolicy: Bydgoszcz / Toruń
Tablica rejestracyjna (1. litera): C

herb herby województwo województwa kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskiegoherb

flag flaga województwo województwa kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskiego
flaga województwa kujawsko-pomorskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa kujawsko-pomorskiego jest herbem dawnego księstwa kujawskiego i przedstawia Kujawską Hybrydę w srebrnym (bialym) polu. Kujawska Hybryda to czerwony połuorzeł o złotym dziobie, języku i pazurach, i czarny połulew o czerwonym języku i czarnych pazurach, na głowach połuorła i połulwa złota korona otwarta z umieszczonymi w niej klejnotami w kolorze czerwonym. Flaga województwa kujawsko-pomorskiego ma trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, bialym i czarnym, w proporcjach 1:2:1.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Łódzkie

Dane:
Powierzchia w km²: 18.219
Liczba ludności (2008): 2.551.633
Gęstość zaludnienia na km²: 140
Stolica: Łódz
Tablica rejestracyjna (1. litera): E

herb herby województwo województwa lódzkie lódzkiegoherb

flag flaga województwo województwa lódzkie lódzkiego
flaga województwa łódzkiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

flag Flagge województwo województwa lódzkie lódzkiego
Flaga urzędowa województwa łódzkiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa łódzkiego to tarcza trójdzielna w słup. W polu pierwszym, złotym od głowicy umieszczony jest połulew czerwony, w polu drugim czerwonym od głowicy zwrócone ku sobie: połuorzeł srebrny i połuorzeł czarny, od podstawy - orzeł czarny niekoronowany z majuskułową złotą literą R na piersi, w polu trzecim złotym od głowicy: połulew czerwony. Na głowy hybryd heraldycznych nałożone są złote korony. Szpony i dzioby orłów złote, języki lwów czerwone. Heraldyka ta wywodzi sie od dawnych wojewodztw sieradzkiego, leczyckiego i rawskiego. Flaga województwa łódzkiego jest płatem o proporcjach 5:8, na którym jest pięć pionowych pasów w glownych kolorach herbu, na przemian czerwonych i złotych. Pasy skrajne i środkowy są czerwone.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Lubelskie

Dane:
Powierzchia w km²: 25.122
Liczba ludności (2008): 2.163.437
Gęstość zaludnienia na km²: 86
Stolica: Lublin
Tablica rejestracyjna (1. litera): L

herb herby województwo województwa lubelskie lubelskiegoherb

flag flaga województwo województwa lubelskie lubelskiego
flaga województwa lubelskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa lubelskiego przedstawia w polu czerwonym srebrnego jelenia w skoku ze złotą koroną na szyi. Flaga województwa lubelskiego stanowi płat o proporcjach 5:8, na którym trzy sa pasy poziome srebrny, czerwony i złoty, z tym że pasy górny i dolny sa szerokości 2/5 każdy, a pas środkowy jest szerokości 1/5 płata. Na środku umieszczony herb województwa lubelskiego.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Lubuskie

Dane:
Powierzchia w km²: 13.988
Liczba ludności (2008): 1.008.656
Gęstość zaludnienia na km²: 72
Stolicy: Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra
Tablica rejestracyjna (1. litera): F

herb herby województwo województwa lubuskie lubuskiegoherb

flag flaga województwo województwa lubuskie lubuskiego
flaga województwa lubuskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

flag flaga województwo województwa lubuskie lubuskiego
Flaga urzędowa województwa lubuskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Historycznie ten region byl częścią Brandynburgi. Herb województwa lubuskiego to tarcza dwudzielna w słup - na czerwono i zielono. W polu prawym połowa srebrnego orła w koronie, w polu lewym dwie sześcioramienne złote gwiazdy w słup. Barwa zielona symbolizuje lasy, które pokrywają połowę powierzchni województwa, orzeł - związki regionu z Polską, a gwiazdy - dwie stolice województwa. Flaga województwa lubuskiego to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 8:5 i barwach herbu ułożonych w poziomych pasach, gdzie górny jest żółty, dolny zielony, natomiast pas środkowy podzielony został na dwa mniejsze w barwach białej i czerwonej.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Małopolskie

Dane:
Powierzchia w km²: 15.183
Liczba ludności (2008): 3.282.378
Gęstość zaludnienia na km²: 216
Stolica: Kraków
Tablica rejestracyjna (1. litera): K

herb herby województwo województwa malopolskie malopolskiegoherb

flag flaga województwo województwa malopolskie malopolskiego
flaga województwa małopolskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa małopolskiego to w polu czerwonym ukoronowany orzeł biały ze złotą przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydła, złotym dziobem, językiem i szponami. Korona na głowie orła: gotycka, otwarta. Herb ten nawiązuje do herbu województwa krakowskiego I Rzeczypospolitej, który powstał już za czasów Kazimierza III Wielkiego w XIV wieku. Stylizacja orła nawiązuje do formy renesansowej, kiedy zaczęto odróżniaĆ herb województwa od państwowego. Flaga województwa małopolskiego przedstawia płat o proporcjach 5:8, na którym znajdują się trzy pasy poziome: biały, złoty i czerwony, z tym że pasy górny i dolny szerokości 2/5 każdy, a pas środkowy szerokości 1/5 płata.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Mazowieckie

Dane:
Powierzchia w km²: 35.558
Liczba ludności (2008): 5.195.000
Gęstość zaludnienia na km²: 146
Stolica: Warszawa
Tablica rejestracyjna (1. litera): W

herb herby województwo województwa mazowieckie mazowieckiegoherb

flag flaga województwo województwa mazowieckie mazowieckiego
flaga województwa mazowieckiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa mazowieckiego jest herbem dawnego księstwa mazzowieckiego i przedstawia w polu czerwonym białego orła Piastów, o dziobie i szponach złotych. Flaga województwa mazowieckiego to prostokątny płat tkaniny w kolorze czerwonym, o stosunku szerokości do długości wynoszącym 5:8, z umieszczonym po lewej wizerunkiem orła srebrnego (białego) o dziobie i szponach złotych.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Opolskie

Dane:
Powierzchia w km²: 9.412
Liczba ludności (2008): 1.034.656
Gęstość zaludnienia na km²: 110
Stolica: Opole
Tablica rejestracyjna (1. litera): O

herb herby województwo województwa opolskie opolskiegoherb

flag flaga województwo województwa opolskie opolskiego
flaga województwa opolskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

flag flaga województwo województwa opolskie opolskiego
Flaga urzędowa województwa opolskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa opolskiego jest herbem dawnego księstwa opolskiego i przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Księstwo opolskie powstało w XII wieku podczas podzialu Sląska. W XIII wieku pod rzadami pruskimi zostalo spowrotem przylaczone na Sląsk. Flaga województwa opolskiego składa się z dwóch pasów żółtego i niebieskiego w proporcjach 2:1.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Podkarpackie

Dane:
Powierzchia w km²: 17.845
Liczba ludności (2008): 2.097.276
Gęstość zaludnienia na km²: 118
Stolica: Rzeszów
Tablica rejestracyjna (1. litera): R

herb herby województwo województwa podkarpackie podkarpackiegoherb

flag flaga województwo województwa podkarpackie podkarpackiego
flaga województwa podkarpackiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa podkarpackiego przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup w prawym polu czerwonym gryfa ukoronowanego srebrnego wspiętego w lewo, w lewym błękitnym lwa ukoronowanego złotego wspiętego o języku czerwonym. Ponad nimi krzyż kawalerski srebrny. podkarpackiego przedstawia płat w kształcie prostokąta o proporcjach 5:8, jest trójdzielna w słup: po bokach węższe pola (1/5 długości każde) w kolorze niebieskim, pośrodku na szerszym polu (3/5) w kolorze białym znajduje się herb województwa podkarpackiego.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Podlaskie

Dane:
Powierzchia w km²: 20.187
Liczba ludności (2008): 1.191.925
Gęstość zaludnienia na km²: 59
Stolica: Białystok
Tablica rejestracyjna (1. litera): B

herb herby województwo województwa podlaskie podlaskiegoherb

flag flaga województwo województwa podlaskie podlaskiego
flaga województwa podlaskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa podlaskiego posiada elementy heraldyki polskiej (orzeł) i litewskiej (pogoń). Ma przypominac o uni polsko-litewskiej z 1386 roku. Podczas trzeciego rozbioru w 1795 r. Podlasie odłączono od Litwy i włączono - nie jak Litwę do Rosji, ale do Prus. Herb przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej w pas w polu górnym białego orła ze złotymi: dziobem, łapami i koroną na głowie, w polu dolnym rycerza na srebrnym koniu, w zbroi srebrnej i w takimż szyszaku, z mieczem srebrnym o złotej rękojeści wzniesionym w prawej ręce, na lewym ramieniu trzymającego tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym na błękitnym polu. Ostroga rycerza i uprząż końska są złote, siodło i czaprak koński błękitne. Flaga województwa podlaskiego to płat o proporcjach 5:8, składa się z czterech pasów poziomych, równej szerokości w następujących barwach: biały, czerwony, żółty, i błękitny.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Pomorskie

Dane:
Powierzchia w km²: 18.310
Liczba ludności (2008): 2.215.100
Gęstość zaludnienia na km²: 121
Stolica: Gdańsk
Tablica rejestracyjna (1. litera): G

herb herby województwo województwa pomorskie pomorskiegoherb

flag flaga województwo województwa pomorskie pomorskiego
flaga województwa pomorskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa pomorskiego stanowi wizerunek czarnego gryfa, ze wzniesionymi skrzydłami, z wysuniętym językiem koloru czerwonego, umieszczony w polu tarczy herbowej koloru złotego. Jest to herb bylego ksiestwa Pomereli, ktore juz w XII wieku stracilo suwerennosc stajac sie czescia Polski. Flaga województwa pomorskiego to typowa flaga herbowa, przestawia czarnego gryfa pomorsko-wendyjskiego z podniesionymi skrzydłami na złotym polu flagowym. Głowa gryfa z wysuniętym językiem koloru czerwonego jest skierowana na prawo.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia, www.flag-encyclopedia.com

w góre

 

Województwo Śląskie

Dane:
Powierzchia w km²: 12.334
Liczba ludności (2008): 4.648.961
Gęstość zaludnienia na km²: 377
Stolica: Katowice
Tablica rejestracyjna (1. litera): S

herb herby województwo województwa slaskie slaskiegoherb

flag flaga województwo województwa slaskie slaskiego
flaga województwa śląskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

flag flaga województwo województwa slaskie slaskiego
Flaga urzędowa województwa śląskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa śląskiego pokazuje w polu błękitnym złotego orła bez korony. Herb nawiązuje do herbu Piastów górnośląskich Księstwa opolsko-raciborskiego z okresu średniowiecza. Herb z wizerunkiem orła był używany już w XIII wieku, o czym świadczy wizerunek orła na pieczęci z 1222 roku. Flaga województwa śląskiego stanowi płat w proporcjach 5:8, składający się z trzech poziomych pasów: błękitnego, żółtego i błękitnego w proporcjach 2:1:2.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Świętokrzyskie

Dane:
Powierzchia w km²: 11.710
Liczba ludności (2008): 1.273.625
Gęstość zaludnienia na km²: 109
Stolica: Kielce
Tablica rejestracyjna (1. litera): T

herb herby województwo województwa świętokrzyskie świętokrzyskiegoherb

flag flaga województwo województwa świętokrzyskie świętokrzyskiego
flaga województwa świętokrzyskieg,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa świętokrzyskiego stanowi tarcza czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym błękitnym krzyż patriarchalny złoty; w polu drugim czerwonym orzeł biały o dziobie i szponach złotych; w polu trzecim osiem czerwonych i srebrnych pasów ułożonych na przemian; w polu czwartym błękitnym osiem gwiazd sześcioramiennych złotych. Flagę województwa świętokrzyskiego stanowi płat tkaniny o kształcie prostokąta i proporcjach boków 5:7. Składa się z czterech pól o jednakowej szerokości, równej 1/3 wysokości flagi. Jeden z pasów, barwy złotej, umieszczono pionowo od strony drzewca flagi, gdyż barwy tej jest w herbie województwa najmniej, zatem zajmuje mniejszą powierzchnię od pozostałych pasów. Pozostałe trzy pasy umieszczone są poziomo, mają barwy błękitną, srebrną i czerwoną. W polu białym (srebrnym) umieszczono centralnie herb województwa, w ten sposób, że jego tarcza nie dotyka krawędzi srebrnego pasa.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Wielkopolskie

Dane:
Powierzchia w km²: 29.827
Liczba ludności (2008): 3.391.256
Gęstość zaludnienia na km²: 114
Stolica: Poznań
Tablica rejestracyjna (1. litera): P

herb herby województwo województwa wielkopolskie wielkopolskiegoherb

flag flaga województwo województwa wielkopolskie wielkopolskiego
flaga województwa wielkopolskiego,
oryginalna proporcja stron = 1:2

kup flage

Informacja:
Herb województwa wielkopolskiego to w polu czerwonym orzeł srebrny, z przepaską złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej. Jest to uszczerbiony (pozbawiony korony) orzeł wzorowany na herbie z pieczęci majestatycznej Przemysła II. Flaga województwa wielkopolskiego to płat w formie trapezu o proporcjach 5:11. W lewej części znajduje się kwadrat o proporcjach 5:5, w kolorze czerwonym zawierający wizerunek orła identyczny jak w herbie województwa. Pozostałą część stanowi biały trapez o proporcjach 5:6, którego górna krawędź w stosunku do dolnej ma długość jak 2:1.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia

w góre

 

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Dane:
Powierzchia w km²: 24.173
Liczba ludności (2008): 1.426.401
Gęstość zaludnienia na km²: 59
Stolica: Olsztyn
Tablica rejestracyjna (1. litera): N

herb herby województwo województwa warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskiegoherb

flag flaga województwo województwa warminsko-mazurskie warminsko-mazurskiego
flaga województwa warmińsko-mazurskiego,
oryginalna proporcja stron = 1:2

kup flage

Informacja:
Herb województwa warmińsko-mazurskiego to tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części. W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie, ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami. W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotym nimbem, z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący do kielicha złotego, podtrzymujący nogą przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż krzyżem. Baranek Boży wystepowal w heraldyce ksiestwa Warmi. W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi takąż literą S - insygniami Zymunta I. Starego. Czarny orzeł wywodzi sie z czasów, gdy ten region byl częścia Prus Zachodnich. Flaga województwa warmińsko-mazurskiego to płat materiału o proporcjach 1:2, zakończony w trójkąt, równy połowie długości płata, zaokrąglony u dołu na długości 1/8 okręgu, którego średnica jest równa wysokości płata. Czerwone pole mieści głowę Orła Białego w koronie, ze złotym dziobem. Całość płata obwiedziona jest z trzech stron pasem białym o szerokości 1/10 wysokości płata.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia, www.flag-encyclopedia.com

w góre

 

Województwo Zachodniopomorskie

Dane:
Powierzchia w km²: 22.892
Liczba ludności (2008): 1.692.355
Gęstość zaludnienia na km²: 74
Stolica: Szczecin
Tablica rejestracyjna (1. litera): Z

herb herby województwo województwa zachodniopomorskie zachodniopomorskiegoherb

flag flaga województwo województwa zachodniopomorskie zachodniopomorskiego
flaga województwa zachodniopomorskiego,
oryginalna proporcja stron = 5:8

kup flage

Informacja:
Herb województwa zachodniopomorskiego przedstawia w srebrnym (białym) polu hiszpańskiej tarczy herbowej czerwonego, wspiętego gryfa pomorskiego ze złotym dziobem, złotymi pazurami, z wywiniętym ogonem i zwróconego w prawą stronę. Czerwony gryf to od XII wieku symbol panującej na Pomorzu dynastii Gryfitów. Flaga województwa zachodniopomorskiego to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy równe części pionowymi pasami w kolorach: białym, czerwonym, białym. Na czerwonym tle pasa flagi umieszczny jest herb województwa.

Zródla: (1) Wikipedia, (2) Wikipedia, www.flag-encyclopedia.com

w góre

 

 

index - kliknij tu